Chính phủ dự kiến 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế

16/05/2020 - 08:40

Trên cơ sở dự báo tình hình, rà soát và tính toán các cân đối lớn, Chính phủ dự kiến có hai kịch bản tăng trưởng kinh tế.

A A

Theo Báo Tin Tức