Chợ Mới công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19

28/10/2021 - 10:29

 - Ngày 27-10, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Đoàn Thanh Lộc đã ký quyết định về việc công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

A A

Hỗ trợ lương thực, cung cấp túi an sinh cho người dân khu vực phong tỏa

Khu vực phong tỏa thị trấn Mỹ Luông

Cụ thể, đối với cấp xã:

Cấp độ 1- nguy cơ thấp-bình thường mới (vùng xanh): 7 đơn vị, gồm các xã: Hội An, Tấn Mỹ, Bình Phước Xuân, Mỹ Hội Đông, Long Giang, Hòa An, Mỹ An.

Cấp độ 2- nguy cơ trung bình (vùng vàng): 6 đơn vị, gồm các xã: Long Điền A, Mỹ Hiệp, Kiến An, Kiến Thành, Nhơn Mỹ, Hòa Bình.

Cấp độ 3- nguy cơ cao (vùng cam): 1 đơn vị: xã Long Kiến.

Cấp độ 4- nguy cơ rất cao (vùng đỏ): 4 đơn vị, gồm: thị trấn Chợ Mới, thị trấn Mỹ Luông, xã Long Điền B, An Thạnh Trung.

Đối với cấp huyện: cấp độ 3- nguy cơ cao (màu cam).

UBND huyện Chợ Mới yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị trấn căn cứ vào cấp độ dịch được xác định và tình hình dịch bệnh cụ thể của địa phương chịu trách nhiệm ban hành các biện pháp hành chính cụ thể “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, phù hợp với các quy định của tỉnh, huyện.

Đến nay, huyện Chợ Mới có 1.225 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, người về từ các tỉnh, thành phố 178 ca, khu cách ly tập trung 185 ca, khu phong tỏa 527, cộng đồng 335 ca.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU