Chợ Mới không bố trí chốt cố định, chỉ kiểm soát người/phương tiện di chuyển từ "vùng vàng" qua "vùng xanh"

15/10/2021 - 21:53

 - Chiều 15-10, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Đoàn Thanh Lộc đã ký Công văn 2534/UBND-TH về việc kiểm soát công dân và xe vận chuyển hàng hóa di chuyển trong địa phận huyện.

A A

Duy trì chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào địa bàn huyện

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban,  ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện kiểm soát công dân và xe vận chuyển hàng hóa di chuyển trong địa phận tỉnh An Giang theo các nguyên tắc: chỉ bố trí các chốt cố định để kiểm soát người phương tiện di chuyển từ vùng đỏ/cam sang các vùng vàng/xanh.

Không bố trí chốt cố định, chỉ bố trí các tổ lưu động để tuần tra, kiểm soát người/phương tiện di chuyển từ "vùng vàng" qua "vùng xanh" và ngược lại; nội dung kiểm soát là việc chấp hành theo quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và quy định về giãn cách xã hội trong vùng.

Chỉ kiểm tra duy nhất một lần khi người/phương tiện di chuyển trên địa bàn huyện; giao UBND các xã, thị trấn thống nhất về thủ tục/hồ sơ nhận diện đối với người/phương tiện đã kiểm tra rồi.

Tiếp tục duy trì chốt kiểm soát Hội An và các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào địa bàn huyện nhưng không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU