Chợ Mới phát huy trách nhiệm của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới

13/07/2021 - 05:35

 - Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đổi mới phương thức hoạt động; công tác tổ chức kỳ họp ngày càng chu đáo, nâng cao về chất lượng; các quyết nghị của HĐND bảo đảm theo các quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, phù hợp nguyện vọng cử tri, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

A A

Phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc nâng cao chất lượng kỳ họp

Công tác giám sát của thường trực, các ban và đại biểu HĐND huyện Chợ Mới ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, với nhiều nội dung phong phú, đa dạng ở nhiều ngành, lĩnh vực và mang tính phản biện cao. Việc tiếp nhận và xử lý những ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đoàn giám sát được giải quyết kịp thời, đầy đủ mang lại hiệu quả cao.

Công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực có sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); xử lý khá tốt những vấn đề bức xúc dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được tổ chức thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri đến HĐND và các cơ quan chức năng... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) trên địa bàn huyện Chợ Mới thành công tốt đẹp; tất cả các đơn vị bầu cử đều bầu đủ 100% đại biểu ấn định được bầu, không có trường hợp phải bầu lại, bầu thêm. Huyện bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 9 đại biểu HĐND tỉnh, 35 đại biểu HĐND huyện, 522 đại biểu HĐND xã. Đây là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân tin tưởng, ủy quyền để quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Chợ Mới khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức đã đắc cử Chủ tịch HĐND huyện khóa XII; ông Trần Ngọc Bầu tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND huyện. Ông Ngô Hoàng Hiếu tái đắc cử Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Các Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XII, gồm các ông: Đoàn Thanh Lộc, Trần Minh Dững, Vũ Minh Thao. Kỳ họp thống nhất bầu trưởng ban và phó Trưởng ban của 2 ban kinh tế - xã hội và pháp chế HĐND huyện, cùng 10 ủy viên các Ban HĐND huyện khóa XII, 13 ủy viên UBND huyện và 26 thành viên Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện (nhiệm kỳ 2021-2026).

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức chia sẻ: “Kế thừa thành quả và bài học kinh nghiệm từ tiền nhiệm, HĐND huyện khóa XII tiếp tục đổi mới phương thức, chất lượng hoạt động giám sát, chất lượng kỳ họp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Cùng với UBND và UBMTTQVN các cấp đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo yêu cầu và nguyện vọng của đông đảo cử tri. Trong nhiệm kỳ mới, với nhiều khó khăn thách thức, nhất là phải thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch COVID-19. Do đó, nhiệm vụ đặt ra đối với HĐND, UBND huyện thời gian tới rất lớn và nặng nề, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, năng lực và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, HĐND huyện Chợ Mới tăng cường mối quan hệ trong công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, các ban, ngành và chính quyền các địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia tích cực, có hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thường trực, các ban của HĐND và các vị đại biểu trong việc nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra và quyết định các vấn đề quan trọng.

UBND huyện và các thành viên tiếp tục rà soát, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng quản lý điều hành, thực thi nhiệm vụ của chính quyền địa phương theo hướng sâu sát, quyết liệt, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

“HĐND huyện sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri. Lấy sự trong sạch của bộ máy chính quyền các cấp, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng ngành, địa phương để HĐND ngày càng xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước của địa phương” - ông Nguyễn Hồng Đức nhấn mạnh.

HẠNH CHÂU