Chợ Mới truyền thông nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe và chính sách bảo hiểm

10/06/2023 - 13:34

 - Tháng 6/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp Trung tâm Y tế huyện và Bảo hiểm Xã hội huyện Chợ Mới tổ chức 72 điểm truyền thông nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho hội viên, phụ nữ, tại 18 xã, thị trấn (mỗi điểm 40 người).

Truyền thông nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Nội dung tuyên truyền các tiêu chí phong trào thi đua "Có sức khỏe, có tri thức, có đạo đức, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước". Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêu chí “sức khỏe” đối với sự phát triển của phụ nữ; các giải pháp giúp chị em phòng bệnh và cung cấp các chính sách mới liên quan bảo hiểm tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tại mỗi điểm tuyên truyền, các hội viên phụ nữ tham gia trả lời trắc nghiệm kiến thức chăm sóc sức khỏe và nhận được quà do Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc y học cổ truyền Vĩnh Quang (huyện Chợ Mới) tài trợ.

HẠNH CHÂU