Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ cho 4 Thứ trưởng

21/01/2022 - 08:09

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chiều 20-1 trao quyết định bổ nhiệm các Thứ trưởng Ngoại giao: Nguyễn Quốc Dũng, Tô Anh Dũng, Vũ Quang Minh, Đặng Hoàng Giang làm Đại sứ tại nước ngoài nhiệm kỳ 2022 - 2025.

A A

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Quang Minh làm Đại sứ Việt Nam tại các nước là đối tác chiến lược và đối tác toàn diện của Việt Nam. 

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang là Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại tổ chức quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và đánh giá cả 4 Đại sứ đều là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cả 4 Đại sứ đều làm nhiệm vụ ở các nước phát triển, có tầm ảnh hưởng toàn cầu, có nền khoa học, công nghệ hiện đại, đồng thời cũng là đối tác về đầu tư và thương mại lớn của Việt Nam.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước nêu rõ, cùng việc củng cố tin cậy chính trị, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần quan tâm, chú trọng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học công nghệ, GD&ĐT, đặc biệt là chuyển giao công nghệ, thu hút vốn đầu tư chất lượng cao... Ngoài ra cũng cần thúc đẩy các sáng kiến của Việt Nam tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế; đẩy mạnh truyền thông về hình ảnh đất nước, các giá trị văn hóa, tiềm năng phát triển, góp phần thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Trong bối cảnh đại dịch còn phức tạp, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ ngoại giao y tế, thúc đẩy hợp tác công nghệ, thuốc điều trị Covid-19 nhằm nâng cao năng lực hệ thống y tế, tiếp tục tranh thủ các nguồn vắc xin. 

Để hoàn thành những nhiêm vụ này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Đại sứ tiếp tục phát huy phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, hòa hiếu, tận tụy, chân thành hợp tác, "ngoại giao công tâm", từ trái tim, đến trái tim.

Làm nhiệm vụ ở các nước có đông người Việt Nam đang sinh sống, Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ quan tâm hơn nữa tới công tác bảo hộ công dân, theo tinh thần chuyển từ hỗ trợ như trước đây, thành ý thức và trách nhiệm trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện là những đại diện năng động, sáng tạo của một nước Việt Nam hòa bình, giàu tiềm năng và phát triển; là lực lượng xung kích, tiên phong để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chủ tịch nước yêu cầu các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện quan tâm củng cố đoàn kết, làm tốt công tác Đảng, chú trọng đào tạo, rèn luyện cán bộ, nhất là cán bộ trẻ để bảo đảm sự kế thừa, xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nhạy bén về thời thế, linh hoạt, khôn khéo trong công tác và tinh tế trong ứng xử.

Theo TRẦN THƯỜNG (Vietnamnet)