Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới yêu cầu đảm bảo điều kiện công nhận trường chuẩn quốc gia

04/03/2024 - 15:12

 - Ngày 4/3, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Cù Minh Trọng chủ trì cuộc họp Ủy viên UBND huyện.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng chủ trì và kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng đề nghị ngành nông nghiệp huyện thường xuyên tổ chức thăm đồng, đảm bảo sản xuất nông nghiệp hiệu quả; rà soát các sản phẩm OCOP của địa phương, để tổ chức họp xét đánh giá, công nhận; kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm 2023 và triển khai các công trình năm 2024, nhất là 8 điểm trường học, để đảm bảo điều kiện công nhận trường chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch luân chuyển, phân công cán bộ, bổ nhiệm các chức danh theo quy định; giải quyết vấn đề xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu dân cư ấp Kiến Bình, xã Kiến An; xử lý nghiêm các đối tượng khai thác cát và lấy lớp đất mặt trái phép. Chủ động triển khai thực hiện mô hình sinh kế; kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị tại thị trấn Mỹ Luông và thị trấn Hội An...

HẠNH CHÂU