Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

10/08/2022 - 14:20

 - Sáng 10/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 917/UBND-KTTH chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg.

A A

Thời gian qua, các ngành, các cấp đã triển khai tuyên truyền rộng rãi chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố đã khẩn trương thẩm định, quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí và thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ theo quy định. Tuy nhiên, dù đã rất nỗ lực trong việc đưa chính sách hỗ trợ đến tay người lao động, song trong quá trình triển khai vẫn còn bị chậm so với yêu cầu.

Để chính sách hỗ trợ sớm đến tay người lao động, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ và thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách theo quy định của Trung ương. Trong đó, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Quyết định 08/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động để người sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ chính sách.

Đôn đốc các doanh nghiệp khẩn trương rà soát, lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đảm bảo chính xác, minh bạch về đối tượng và điều kiện hưởng; thực hiện các trình tự, thủ tục đúng theo quy định (Lưu ý, thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022).

Thực hiện chi hỗ trợ ngay đối với người lao động đã được phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Việc chi trả các chính sách hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chính sách, chế độ, đối tượng, tránh trùng lắp; kinh phí thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn 1941/STC-NS.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh do chậm trễ, chưa đảm bảo đúng tiến độ và hoàn thành công tác chi hỗ trợ cho người lao động theo Kế hoạch 249/KHUBND của UBND tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc địa phương tiến độ thực hiện. UBMTTQVN kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện; không để phát sinh tiêu cực.

HẠNH CHÂU

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu