Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu

24/02/2020 - 17:40

 - Chiều 24-2, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đoàn công tác tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội thị xã (nhiệm kỳ 2015-2020) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Quang cảnh cuộc họp

Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII và những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Tân Châu đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thị xã đã thực hiện đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng; nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp phát triển, góp phần nâng cao thu nhập người dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 và định hướng đến năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã tiếp tục đổi mới về tư duy, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tận dụng hiệu quả thời cơ, lợi thế so sánh, khai thác triệt để các nguồn lực, tiềm năng, nhằm tạo sức bật mới cho địa phương.

Trong đó, cần tiếp tục quan tâm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tái cơ cấu sản xuất phù hợp điều kiện địa phương. Khai thác thế mạnh để tạo động lực tăng trưởng, tăng thu nhập cho người dân; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển các mô hình hợp tác xã…

MINH HIỂN