Công an An Giang mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội

20/06/2024 - 14:20

 - Sáng 20/6, Công an An Giang tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, các nhóm thanh, thiếu niên phạm tội và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an An Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý, các nhóm thanh thiếu niên phạm tội và tệ nạn xã hội, đạt hiệu quả, đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an An Giang đề nghị công an các đơn vị, địa phương cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, rà soát, phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để phát sinh tội phạm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhằm chủ động phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm; chú trọng phòng ngừa tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, nhất là tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm có tổ chức, ngáo đá, thanh, thiếu niên sử dụng hung khí gây án, các đường dây ma tuý lớn, các tụ điểm tệ nạn xã hội gây bức xúc trong dư luận xã hội…

KHÁNH HƯNG