Công tác cấp điện cho khu vực biên giới (phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19)

21/05/2021 - 14:47

 - Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh An Giang, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là các huyện giáp biên giới Campuchia, Công ty Điện lực An Giang đã lập phương án đảm bảo cung cấp điện phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn toàn tỉnh; phương án đảm bảo điện khi có dịch COVID trên địa bàn tỉnh.

A A

Đặc biệt lưu ý đảm bảo cung cấp điện cho các địa điểm bỏ phiếu, kiểm phiếu, các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, nhà nước, quốc phòng - an ninh, các cơ quan phát thanh - truyền hình, địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật chào mừng bầu cử.

Phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng... Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương xem xét, bố trí tăng cường lực lượng bảo vệ, tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trước, trong và sau các ngày diễn ra bầu cử.

Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố lưới điện với công suất (Pmax) đảm bảo cấp điện cho khu vực biên giới là 126MW.

Tỉnh An Giang có 5 đơn vị (cấp huyện) giáp với biên giới Campuchia gồm: TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu, và 3 huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú. Trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế là Tịnh Biên và Vĩnh Xương.

Tổng số các điểm bỏ phiếu bầu cử khu vực biên giới là: 520 điểm (TP. Châu Đốc 66 điểm, TX. Tân Châu 119 điểm và 3 huyện: Tri Tôn 106 điểm, Tịnh Biên 104 điểm, An Phú 125 điểm).

Đối với các nhân viên tổ, đội quản lý vận hành lưới điện: được thực hiện chia nhóm và nghỉ tập trung tại đơn vị sau ca trực để ngăn ngừa dịch bệnh có thể lây lan từ cộng đồng, vừa bảo vệ sức khỏe của lực lượng CBCNV làm công tác quản lý vận hành lưới điện, vừa bảo toàn lực lượng trực tiếp vận hành và xử lý sự cố hệ thống điện.

Riêng đối với CBCNV trực điều độ, trung tâm điều khiển xa tại Công ty Điện lực An Giang, đã sẵn sàng các phương án ở tập trung tại đơn vị sau ca trực (khi có ca bệnh COVID-19 dương tính trong cộng đồng).

P.V