Công ty Cổ phần môi trường đô thị An Giang Đại hội đồng cổ đông

26/04/2019 - 07:37

 - Ngày 25-4, Công ty Cổ phần môi trường đô thị An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

A A

Biểu quyết thông qua các tờ trình tại đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và thống nhất năm 2019 phấn đấu doanh thu đạt 185 tỷ đồng, lợi nhuận 16 tỷ đồng, quét thu gom rác đường phố trên 450 triệu m2/năm, quản lý chăm sóc công viên 3,5 triệu m2/năm. Đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh hoạt động dịch vụ công ích và các dịch vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, môi trường xanh - sạch - đẹp, vì cổ đông và người lao động. 

Năm 2018, công ty hoàn thành nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực: vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị, công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng, đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị trên địa bàn thành phố sáng-xanh-sạch-đẹp. Đặc biệt, công ty đã hoàn thành đề án cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU