Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được giao

20/01/2021 - 03:50

 - “Năm 2020, với vai trò là cơ quan thực thi nhiệm vụ trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), Cục THADS tỉnh không ngừng vượt qua những khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng, tích cực vào việc bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhận định.

A A

Năm 2020, dù gặp nhiều yếu tố khách quan và chủ quan đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhưng với quyết tâm của người đứng đầu; sự nỗ lực, phấn đấu, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ của toàn thể đội ngũ công chức, người lao động với nhiều giải pháp mang tính đột phá, cơ quan THADS tỉnh đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tốt.

Cụ thể, tổng số vụ thụ lý là 18.620 việc, tăng gần 102 việc (tăng 0,84% so cùng kỳ). Qua đó, theo kết quả xác minh, phân loại có gần 14.301 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ gần 78%), còn lại trên 4.000 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm hơn 22%). Trong số vụ việc có điều kiện, đã thi hành xong 11.597 việc, tăng 473 việc (tăng 4,25% so cùng kỳ, đạt tỷ lệ trên 81%, vượt 1,09% so chỉ tiêu của Tổng cục THADS giao).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân

Các cơ quan THADS đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 467 trường hợp, tăng 62 trường hợp so cùng kỳ… Trong đó, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được sự quan tâm của lãnh đạo cục và các chi cục nên giải quyết dứt điểm nhiều vụ khiếu nại có liên quan đến THADS, không để tình trạng đơn vượt cấp tồn tại kéo dài xảy ra. Năm 2020, đã nhận được 139 đơn (giảm 62 đơn so cùng kỳ), tương ứng 139 việc (28 đơn thuộc thẩm quyền cục, 66 đơn thuộc thẩm quyền các chi cục, còn lại thuộc thẩm quyền các cơ quan khác).

Qua xem xét, chuyển giao đã giải quyết xong 139 việc, đạt tỷ lệ 100% (trong đó, đã ra quyết định giải quyết khiếu nại 50 việc; thông báo đình chỉ giải quyết khiếu nại 27 việc; ra văn bản hướng dẫn, trả lời 62 việc). Công tác quản lý, kiểm tra trong hoạt động thi hành án được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì tính chấp hành pháp luật, tính đúng đắn trong thủ tục thi hành án, tránh nhũng nhiễu, tiêu cực của đội ngũ công chức thi hành án, nhất là đội ngũ chấp hành viên; kịp thời phát hiện sai sót, vi phạm trong quá trình tác nghiệp; có biện pháp, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; ngăn ngừa vi phạm; xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp cố tình vi phạm…

Mặc dù công tác chỉ đạo và quá trình thi hành án hành chính đối với các cơ quan liên quan còn nhiều khó khăn, hạn chế do đây là lĩnh vực mới. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, công tác xét xử và theo dõi thi hành án hành chính từng bước đi vào nền nếp và chuyển biến tích cực. Đặc biệt, Cục THADS tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với trại giam Định Thành và Cục THADS các tỉnh khác để xử lý tiền tạm thu theo công văn của Tổng cục THADS và triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành trong các lĩnh vực THADS...

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo THADS các cấp đã tổ chức 10 cuộc họp định kỳ, đột xuất để cho ý kiến thực hiện 17 vụ việc, giúp cơ quan thi hành án địa phương tổ chức thi hành xong 11 vụ việc, còn lại đang tiếp tục tổ chức thi hành, qua đó góp phần vào việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; tổ chức 3 đợt tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký, kế toán và lồng ghép triển khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong các hội nghị, cuộc họp đơn vị, trang thông tin điện tử…

Theo Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nguyễn Huy Thanh: “Đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; đẩy nhanh tiến độ thi hành án, đôn đốc công tác giải quyết án phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện công tác tổ chức THADS toàn tỉnh; tăng cường kiểm tra phòng, chống tham những. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về THADS, hành chính; công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; tiếp tục củng cố, hoàn thiện công tác tổ chức THADS toàn tỉnh”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc mừng và biểu dương những thành tích mà ngành THADS tỉnh đạt được trong năm, đồng thời thống nhất với các phương hướng trọng tâm năm 2021 mà ngành đề ra. Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó có sự đóng góp quan trọng và thường xuyên của cơ quan bảo vệ pháp luật nói chung, thi hành án nói riêng.

Bên cạnh đó, ngành THADS cần khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm tiếp theo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành, các vụ án phức tạp; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với rà soát, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức THADS tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành…   

NGUYỄN HƯNG