Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đảng và đảng viên Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp An Giang

20/10/2021 - 16:18

 - Ngày 20-10, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Thái Minh Hiển cho biết, đã ký ban hành Đề án 01-ĐA/ĐUK củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối giai đoạn 2021-2025.

A A

Mục tiêu đề án nhằm xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, doanh nghiệp, góp phần quan trọng xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Cụ thể, nâng cao nhận thức và hành động của các tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối, trong đó xác định xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên vững mạnh toàn diện là xây dựng cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, phát triển, phương thức lãnh đạo khoa học và quyết tâm chính trị cao.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiên phong gương mẫu, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng. Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhất là trong các khu công nghiệp.

 Tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; hạn chế thấp nhất đảng viên bị xử lý kỷ luật...

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang hiện có 113 chi bộ, đảng bộ cơ sở, với trên 7.100 đảng viên. Có 17 chi bộ cơ sở với số lượng dưới 10 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối có 25/27 đồng chí và 755 đồng chí là cấp ủy cơ sở.

HẠNH CHÂU