Cuộc vận động 50 góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn 962

16/11/2020 - 06:10

 - “Là đơn vị đặc thù, ngoài nhiệm vụ phải quản lý khai thác có hiệu quả các loại vũ khí trang bị kỹ thuật của các ngành, việc đảm bảo số lượng, chất lượng, đồng bộ phương tiện thủy cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt. Do đó, cần phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp đáp ứng về trình độ chuyên môn kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ…” - thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 nhấn mạnh.

A A

Năm 2020, Lữ đoàn 962 được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chọn là đơn vị điểm khối sư, lữ, trung đoàn, nhà trường, đoàn kinh tế, công ty thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) cấp quân khu. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy và Ban Chỉ đạo 50 Lữ đoàn 962 đã tập trung lãnh, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm đơn vị điểm thực hiện Cuộc vận động 50 của quân khu, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tuy nhiên, vũ khí trang bị kỹ thuật của Lữ đoàn 962 đa dạng chủng loại nên ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhưng cấp ủy, chỉ huy vận dụng linh hoạt, sáng tạo, cụ thể hóa nghị quyết, kế hoạch bằng những chủ trương, chỉ tiêu, biện pháp sát thực, tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia cứu hộ cứu nạn và nhiệm vụ đột xuất khác, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Từ đó, Lữ đoàn 962 đã đạt được nhiều kết quả tốt trên các lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

Cụ thể, trong công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, Lữ đoàn 962 thực hiện theo đúng điều lệnh quản lý bộ đội; điều lệ công tác kỹ thuật của các chuyên ngành; định kỳ tổ chức công tác kiểm tra, kiểm nghiệm và tổng kiểm kê vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư hàng hóa theo quy định, hệ thống sổ sách, mẫu biểu được đăng ký, thống kê, cập nhật đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ huy ở đơn vị; duy trì nhà kho Quân khí đạt 5 nội dung: tủ súng sẵn sàng chiến đấu tại cơ quan, đơn vị được quản lý chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng hướng dẫn, quy định của trên, bảo đảm an toàn; công tác bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật đạt 100% kế hoạch, bảo đảm số trang bị, hệ số kỹ thuật của vũ khí trang bị kỹ thuật theo chỉ tiêu đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều cùng đại biểu tham quan khu vực trưng bày thiết bị của Lữ đoàn 962

Bên cạnh đó, Lữ đoàn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về Cuộc vận động 50 bằng nhiều hình thức như: thông qua việc phối hợp các đơn vị truyền thông trên địa bàn và Quân khu đưa thông tin; Đoàn Thanh niên phối hợp các đơn vị kết nghĩa tổ chức hội thi “Kiến thức quanh ta”, đồng thời tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và Luật Phòng cháy, chữa cháy thu hút gần 270 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia.

Song song đó, Lữ đoàn phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 gắn với phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” và các cuộc vận động, thi đua khác ở đơn vị. Đặc biệt, để khai thác tốt vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo và đề ra các biện pháp cụ thể.

Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có đủ trình độ, năng lực, tác phong công tác khoa học; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật nắm chắc điều lệ công tác kỹ thuật, điều lệ các chuyên ngành và hướng dẫn sử dụng các loại vũ khí trang bị mới; thực hiện nghiêm công tác huấn luyện thường xuyên.

Qua các đợt hội thi, hội thao đánh giá trình độ, năng lực của cán bộ, nhân viên kỹ thuật, kết quả đều đạt 100% về nắm chắc tính năng kỹ chiến thuật, làm chủ được vũ khí thiết bị mới, đủ khả năng khai thác, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật được giao (năm 2020, khai thác sử dụng máy tàu đạt gần 6.000 giờ; xe hoạt động trên 150.000km an toàn; sửa chữa nhỏ, vừa, lớn gần 100 vũ khí và 17 tàu thuyền…).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều đề nghị: “Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện cuộc vận động năm 2021, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương, Chương trình hành động 398 của Đảng ủy Quân khu; thường xuyên kiện toàn, bổ sung quy chế nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 50 các cấp đủ mạnh; tích cực chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chỉ huy lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào nhiệm vụ, quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, các trang thiết bị chuyên ngành, để nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG