Cựu chiến binh gương mẫu tham gia xây dựng quê hương

13/06/2024 - 07:27

 - Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Hiệp Xương (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đi đầu trong các hoạt động, phong trào ở địa phương, trong đó có việc tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, tạo sức lan tỏa và chuyển biến mạnh về nhận thức, hành động trong cộng đồng dân cư, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đến xã Hiệp Xương, chúng tôi ấn tượng về sự thay đổi của vùng đất này không chỉ bởi bức tranh làng quê trù phú, yên bình mà còn bởi những con đường liên xóm, đường nội đồng trải dài khang trang, sạch đẹp. Đó là kết quả của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên CCB xã.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, hội viên, những năm qua, Hội CCB xã Hiệp Xương đề ra các giải pháp với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong phong trào xây dựng NTM, NTM nâng cao.

Trong đó, chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền đến Nhân dân nói chung, cán bộ và hội viên CCB nói riêng nhận thức được vai trò của mình và lợi ích việc xây dựng NTM, NTM nâng cao. Từ đó, mỗi hội viên chủ động, tích cực đồng hành với địa phương hoàn thành các tiêu chí, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Cựu chiến binh xã Hiệp Xương tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại địa phương

Chủ tịch Hội CCB xã Hiệp Xương Nguyễn Minh Luân cho biết, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua hệ thống truyền thanh xã; lồng ghép các buổi họp dân, các buổi sinh hoạt nhóm, tổ… Công tác tuyên truyền còn gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

“Trong 5 năm qua, đã tổ chức 125 cuộc tuyên truyền với 3.750 lượt người tham dự. Thông qua công tác tuyên truyền, cán bộ, hội viên và Nhân dân tin tưởng đây là chương trình mang lại lợi ích trực tiếp cho bản thân nên nhiệt tình hưởng ứng” - Chủ tịch Hội CCB xã Hiệp Xương Nguyễn Minh Luân chia sẻ.

Đến nay, địa phương đã vận động mua xe chuyển bệnh số tiền 751 triệu đồng. Đồng thời, vận động Nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, nạo vét kênh mương kết hợp làm 5 đường giao thông nội đồng và 2 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí gần 8,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện hỗ trợ trên 2,8 tỷ đồng.

Hội còn tham gia tuyên truyền, vận động xây dựng cầu bê-tông kiên cố cầu Trường Tiểu học “B” Hiệp Xương và cầu Trường Tiểu học “C” Hiệp Xương với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giải quyết khó khăn, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con.

Công tác chăm lo cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được Hội CCB xã Hiệp Xương cùng chính quyền địa phương, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân quan tâm thực hiện. Trong 5 năm qua, đã tiếp nhận tiền, hiện vật quy ra tiền gần 7,5 tỷ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ cất mới 92 căn nhà Đại đoàn kết; sửa chữa 4 căn nhà xuống cấp; hỗ trợ quà, hỗ trợ đột xuất cho hàng ngàn trường hợp khó khăn…

Bên cạnh đó, Hội CCB xã Hiệp Xương còn tham gia cùng Tổ dặm, vá đường của xã, tổ chức sửa chữa, dặm vá đường ở địa phương.  Qua đó, đã tổ chức 7 đợt với tổng kinh phí dặm vá khoảng 265 triệu đồng, cùng hơn 210 ngày công lao động. Đồng thời, phối hợp mặt trận, đoàn thể và người dân làm đường cộ đấu nối khu Nghĩa địa Nhân dân với chiều dài 30m, kinh phí thực hiện 35 triệu đồng…

Ngoài ra, Hội CCB xã Hiệp Xương còn phối hợp các ngành, đơn vị thành lập Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường, với sự tham gia của 36 thành viên. Từ khi thành lập đến nay, đã tuyên truyền, tổ chức ra quân chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn, giải tỏa hành lang lộ giới, phát hoang bụi rậm… được 38 đợt, với 1.140 lượt người tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về bảo vệ môi trường…

Từ những hoạt động trên đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn của xã Hiệp Xương ngày càng thay đổi theo hướng văn minh, sạch, đẹp. Hạ tầng cơ sở từng bước được hoàn thiện, sản xuất nông nghiệp có những chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Bên cạnh đó, bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm giữ gìn và phát huy; các vấn đề về xã hội được quan tâm giải quyết tốt hơn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, vai trò làm chủ của Nhân dân được phát huy. Qua đó, góp phần đưa Hiệp Xương trở thành xã NTM vào năm 2023, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2025.

Chủ tịch Hội CCB xã Hiệp Xương Nguyễn Minh Luân cho biết, thời gian tới, hội tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN và đoàn thể trong việc phối hợp, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào của địa phương phát động. Thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tổ chức đóng góp tích cực và có giải pháp kịp thời khắc phục những vướng mắc, hạn chế. Đồng thời, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”...

ĐỨC TOÀN