Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VIII

24/06/2020 - 15:10

 - Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ sở; đồng chí Nguyễn Việt Trí tái đắc cử Bí thư Đảng ủy.

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chúc mừng Đại hội

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường có 8 Chi bộ trực thuộc, được cơ cấu theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, với tổng số 175 đảng viên, trong đó có 64 đảng viên nữ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư biểu dương những kết quả đạt được của ngành trong thời gian qua, góp phần năng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, yêu cầu đơn vị tăng cường rà soát, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tiếp tục bám sát kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (có phân kỳ theo từng giai đoạn).
Tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Giải quyết tốt các vấn đề quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tăng tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải, quản lý tốt lĩnh vực đất đai…

Nhiệm kỳ qua, ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện đạt và vượt 12 chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó, công tác quản lý đất đai đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về bảo vệ môi trường trong nhân dân, trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của các cấp ngành, các đoàn thể xã hội tiếp tục được nâng lên.

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 66,7% trong  toàn tỉnh và 85% ở đô thị, 100% đối với chất thải nguy hại và y tế; tập trung nguồn lực và tích cực thực hiện xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và môi trường sau chiến tranh, không để phát sinh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...

Tin, ảnh: HỮU HUYNH