Đại hội đảng viên xã Phú Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

27/05/2020 - 18:24

 - Trong 2 ngày (26 và 27-5), Đảng bộ xã Phú Long (Phú Tân, An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

A A

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tấn Phước tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đồng thời, 100% đại biểu đã  biểu quyết thông qua 15 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới nhằm phát triển kinh tế - xã hội và công tác phát triển Đảng tại địa phương. Trong đó, phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng; chuyển đổi cơ cấu cây trồng 100ha; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 85%; hàng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên....

MỸ HẠNH