Đảm bảo việc tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch

15/07/2020 - 19:48

 - Để đảm bảo cho việc tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp thực hiện tốt một số công việc trọng tâm.

A A

Yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết phối hợp thực hiện với các đơn vị, địa phương có liên quan khi Quân khu 9 thông báo tiếp nhận cho từng đợt. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp nhận công dân từ Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ về khu cách ly tập trung của tỉnh. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cách ly tập trung và thực hiện thủ tục hoàn thành nhiệm vụ cách ly. Thường xuyên báo cáo tình hình về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh theo quy định và thông báo tình hình liên quan cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo an toàn giao thông cho đoàn từ Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ đến địa điểm cách ly Trường Quân sự tỉnh An Giang cũ (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn). Chỉ đạo các lực lượng bảo đảm chốt chặn, giữ gìn an ninh chính trị tại khu cách ly tập trung (Trường Quân sự tỉnh An Giang cũ). Chủ động xây dựng phương án xử lý với các đối tượng không hợp tác trong khu vực cách ly.

Sở Y tế chủ trì, có kế hoạch đo thân nhiệt hằng ngày, lấy mẫu xét nghiệm cho công dân cách ly và lực lượng phục vụ trực tiếp (28 đồng chí thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) theo quy định. Chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó khi có người bị nhiễm bệnh COVID-19 để có giải pháp điều trị tại khu cách ly y tế tập trung của tỉnh (địa điểm, phương tiện…).

 Có phương án ứng phó đối với số công dân cách ly tập trung bị bệnh đột xuất để phối hợp điều trị kịp thời, thông báo cụ thể với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về địa chỉ, con người để liên lạc khi cần thiết; giúp đỡ về mặt chuyên môn cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại khu vực cách ly tập trung. Bố trí khẩu trang y tế, thiết bị y tế hỗ trợ cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại khu cách ly tập trung khi có yêu cầu trong phạm vi khả năng của ngành....

Sở ngoại vụ hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khi có yêu cầu về phiên dịch (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ liên hệ trực tiếp). Sở Tài chính bảo đảm kinh phí theo kế hoạch tiếp nhận cách ly tập trung đối với công dân theo đúng quy định hiện hành. 

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh- Truyền hình An Giang thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên cử cán bộ, phóng viên trực tiếp nắm tình hình (từ khi tiếp nhận đến khu vực cách ly, kịp thời đưa tin một cách nhanh nhất). 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đề nghị UBMTTQVN tỉnh nghiên cứu tình hình thực tế tại khu cách ly, từ nguồn vận động hiện có, tham mưu đề xuất hỗ trợ cho khu vực cách ly của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

UBND huyện Thoại Sơn phối hợp, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân (nhất là xung quanh khu vực cách ly Trường Quân sự tỉnh An Giang cũ). Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bảo đảm an ninh chính trị trong và ngoài khu vực cách ly tập trung, không để các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi, gây rối; sẵn sàng các lực lượng hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khi được yêu cầu liên quan đến nhiệm vụ cách ly tập trung. 

Trong thời gian tới, nhiệm vụ tiếp nhận cách ly công dân từ vùng dịch trở về có thể liên tục nên sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khó khăn và thực tiễn đặt ra cần giải quyết kịp thời, nhanh chóng. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chủ động tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo tình hình, phản ánh những khó khăn, đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh để kịp thời xử lý.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH