Dân vận khéo ở huyện Thoại Sơn

26/10/2020 - 06:54

 - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra tiêu chuẩn của người phụ trách dân vận cần phải: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Đó chính là kim chỉ nam cho hành động đối với đội ngũ cán bộ dân vận của Đảng. Bởi, theo Người, “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

A A

Khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, mô hình dân vận khéo thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, thiết thực

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác dân vận, 5 năm qua, Ban Dân vận Huyện ủy Thoại Sơn không ngừng phát huy và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Từ năm 2016-2020, có 128 mô hình với, 440 đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký mới và duy trì mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM, đô thị văn minh” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh…

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào từ nội bộ đến quần chúng nhân dân đều nhận được sự đồng tình, nhất trí cao và hưởng ứng tích cực. Phong trào thi đua yêu nước với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM, đặc biệt là thực hiện 12 chỉ tiêu, 24 tiêu chí không cần vốn đầu tư của nhà nước qua đó góp phần đưa nền kinh tế huyện Thoại Sơn ngày càng phát triển.

Theo Ban Dân vận Huyện ủy Thoại Sơn, qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đội ngũ cán bộ các cơ quan, ban, ngành, hội quần chúng từ huyện đến các xã, thị trấn đều đáp ứng tốt nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình đối với các công việc được giao, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Có thể nói, công tác dân vận trên địa bàn tiếp tục có nhiều chuyển biến sâu sắc, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, các đoàn thể, hội đã có những cách làm mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác vận động quần chúng. Đặc biệt, 5 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh thực hiện trong cả hệ thống chính trị, xây dựng hàng trăm mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần huy động nguồn lực và sự năng động, sáng tạo của nhân dân vào việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân, những khó khăn, phức tạp tại cơ sở; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM, đô thị văn minh” thời gian qua, UBND huyện đã tặng 130 giấy khen (70 tập thể, 60 cá nhân), UBND các xã, thị trấn tặng 148 giấy khen (105 tập thể, 43 cá nhân) có thành tích xuất sắc. Có nhiều nỗ lực thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với mô hình dân vận khéo và các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả, tiêu biểu là mô hình “Tuyến đường hoa phụ nữ”. Mô hình không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, mà còn góp phần nâng cao ý thức của hội viên phụ nữ, người dân trong bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Thoại Sơn Dương Triết Minh cho biết: “Việc trồng hoa ở các tuyến đường đã góp phần tô điểm thêm sắc màu cho diện mạo NTM ở các xã. Những khoảng đất trống 2 bên đường ở các xóm, ấp tại nhiều địa phương trong huyện trước kia là nơi cỏ mọc, rác thải gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan thì nay đã được thay thế bằng các loại hoa nhiều màu sắc.

Từ khi triển khai thực hiện mô hình đến nay, Hội LHPN các xã, thị trấn đã trồng được 26,5km ở 18 tuyến đường hoa. Các loại hoa được trồng chủ yếu là hoàng yến, dừa cạn, mười giờ, chiều tím, hoa giấy… với kinh phí trên 500 triệu đồng. Gần đây, Hội LHPN các xã: Bình Thành, Vĩnh Phú, Tây Phú thực hiện tuyến đường hoa kiểu mẫu với chiều dài khoảng 5km. Hoa được thiết kế trồng trong chậu, hoặc trồng đồng loạt suốt tuyến tạo nên cảnh quan xanh - sạch - đẹp, ấn tượng”.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình dân vận khác mang đến hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM. Điển hình như mô hình vận động gây quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội” đã vận động được hơn 102 tỷ đồng (tiền và hiện vật) để chi cất mới 1.387 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 823 căn nhà, hỗ trợ 90.689 học sinh khó khăn, tặng 113.180 phần quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn…

Mô hình “Mỗi tháng 1 hoàn cảnh nghèo được hỗ trợ” đã thực hiện và hỗ trợ 36 trường hợp với tổng số tiền 675 triệu đồng; mô hình “Xây dựng nghĩa trang nhân dân” được trụ trì chùa Lan Nhã Kỳ Viên (xã Vĩnh Trạch) và các nhà hảo tâm ủng hộ đã vận động được 15.000m2 với tổng kinh phí 16,5 tỷ đồng; mô hình “Cho hộ nghèo mượn vốn nuôi bò, dê và mua bán nhỏ” với số tiền 500 triệu đồng; mô hình “Tổ phụ nữ tôn giáo làm công tác từ thiện”…

Theo Ban Dân vận Huyện ủy Thoại Sơn, công tác dân vận thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gắn với tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng cùng tham gia xây dựng NTM, NTM nâng cao và kiểu mẫu.

PHƯƠNG LAN