Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024

10/07/2024 - 16:38

 - Chiều 10/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, sở, ngành, đơn vị. Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Trần Thanh Nhã chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; kết quả khảo sát cơ sở theo Kế hoạch 93-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.

6 tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan, doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong Đảng bộ Khối. Kết nạp 103 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức 120 đồng chí;  xóa tên 3 trường hợp và cho ra khỏi Đảng 5 trường hợp; giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng 196 đảng viên.

Cấp ủy cơ sở luôn quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang; xây dựng và triển khai thực hiện khá tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Thanh Nhã phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Trần Thanh Nhã đề nghị các cấp ủy Đảng trong đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh chia sẻ những thông tin tích cực để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Rà soát, thực hiện tốt, công khai, minh bạch công tác quy hoạch cán bộ, phải đồng bộ bên Đảng và chính quyền để chuẩn bị công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thực hiện công tác thu, chi đảng phí đúng quy định. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác tư tưởng, động viên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

THU THẢO