Đảng bộ tỉnh An Giang đủ điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)

02/09/2020 - 07:35

 - Ngày 29-8, tại Văn phòng Trung ương Đảng (thủ đô Hà Nội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang để cho ý kiến dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Chính phủ, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và đại diện một số bộ, ngành. Về phía tỉnh An Giang, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Công tác chuẩn bị đại hội nghiêm túc, bài bản

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), tỉnh An Giang có 8/15 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội (chiếm 53,3%). Kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương. Tăng trưởng GRDP giai đoạn 2015-2020 ước đạt 5,25%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 46,8 triệu đồng/người/năm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, tổ chức bộ máy được kiện toàn, sắp xếp bước đầu, hiệu quả hoạt động được nâng lên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh An Giang xác định mục tiêu tổng quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, tăng trưởng kinh tế của An Giang bằng mức trung bình cả nước; đến năm 2030 tăng trưởng kinh tế đạt trên mức trung bình cả nước”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, tỉnh xác định 3 khâu đột phá, gồm: đầu tư hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân: “Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) đã chuẩn bị đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI công phu, bài bản, đúng quy định; đóng góp tích cực vào việc lựa chọn những đồng chí có đủ năng lực, uy tín, phẩm chất chính trị phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo”.

Bộ Chính trị đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ tỉnh

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy An Giang báo cáo, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương đã đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện của tỉnh An Giang. Nội dung văn kiện đã thể hiện nhiều tư duy mới, đề ra nhiều giải pháp có tầm nhìn chiến lược, mang tính lâu dài, bám sát thực tiễn của địa phương. Đồng thời, chỉ ra những vấn đề tỉnh cần quan tâm để hoàn thiện dự thảo văn kiện, nhất là những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng: “An Giang là tỉnh nông nghiệp, còn nhiều khó khăn, dân số đông nhưng đã nỗ lực đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu. Tuy có một số chỉ tiêu kinh tế không đạt nhưng so nhiệm kỳ trước và một số địa phương xung quanh thì An Giang đã có những cố gắng, nỗ lực rất lớn nên tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, phù hợp với điều kiện, tiềm năng của tỉnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,93%... Qua đó, cho thấy tỉnh rất quan tâm và thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người dân. Một điều đáng chú ý, An Giang là tỉnh có truyền thống đoàn kết, nhất trí cao, nhờ vậy Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên”.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế của tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh tiếp tục khai thác, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển hơn nữa. Tiếp tục xác định nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế; quan tâm đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nhất là thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản. Tập trung đầu tư lĩnh vực thương mại - du lịch - dịch vụ phát triển hơn. Đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác chống buôn lậu. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các tỉnh Campuchia giáp biên, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Tỉnh cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Làm đến đâu chắc đến đấy. Làm sao khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của từng cấp, từng ngành xây dựng quê hương Bác Tôn phát triển giàu đẹp hơn”.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhất trí với số lượng Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cơ cấu nữ, trẻ theo phương án nhân sự đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Quốc Vượng ủng hộ các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp thu các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện văn kiện đại hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, An Giang đã đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

THU THẢO