Đảng bộ xã Vọng Đông tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

29/05/2020 - 21:00

 - Trong 2 ngày (28 và 29-5), Đảng bộ xã Vọng Đông (Thoại Sơn, An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 -2025).

A A

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vọng Đông nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Hữu Giàu được bầu Bí thư Đảng ủy xã.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Vọng Đông đề ra các chỉ tiêu, như: thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 108 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp đến năm 2025 đạt 230 triệu đồng/ha/năm; xây dựng 3/4 trường học đạt chuẩn quốc gia; phát triển mới 20 cơ sở tiểu thủ công nghiệp dịch vụ; tỷ lệ hộ nghèo duy trì giảm ở mức dưới 2% và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022...

PHƯƠNG LAN