Đảng đoàn HĐND tỉnh An Giang hội nghị mở rộng về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa X

25/10/2021 - 15:24

 - Chiều 25-10, Đảng đoàn HĐND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị mở rộng chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2016). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì cuộc họp.

A A

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị kỳ họp lần thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2016). Theo đó, đối với các văn bản Thường trực HĐND do Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị gồm: quyết định triệu tập kỳ họp, dự kiến chương trình kỳ họp, giấy mời tham dự kỳ họp, công văn về việc đề nghị thông báo về kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh; văn bản khai mạc và bế mạc kỳ họp.

Đối với các văn bản của UBND tỉnh chuẩn bị, có 6 tờ trình, gồm các nội dung: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh An Giang; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh An Giang; Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2016/NQ- HĐND, ngày 9-12-2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang; Tờ trình của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách địa phương.

MỸ LINH – DUY ANH