Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức quán triệt một số quy định mới của Trung ương

23/11/2021 - 14:05

Sáng 23-11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số quy định mới của Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt cho biết, sau Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối đã chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết, quy định mới liên quan trực tiếp tới công tác xây dựng Đảng. Đây là những nội dung rất quan trọng và có tính định hướng chiến lược, vừa là những chỉ dẫn có tính chất quyết định đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hệ thống chính trị nói chung, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng. Do vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định mới của Trung ương và Đảng bộ Khối là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Việc tổ chức quán triệt sâu các nội dung quy định mới của Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cũng nhằm để cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy trong toàn Đảng bộ hiểu sâu, nắm vững, triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để Hội nghị thu được những kết quả thiết thực, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị đại biểu dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, quán triệt những điểm mới, những khó khăn, vướng mắc thường gặp trong triển khai thực hiện nghiệp vụ công tác đảng trong đảng bộ.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt đề nghị sau Hội nghị, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai thực hiện bài bản, có hiệu quả các nghị quyết, quy định mới của Trung ương. Trước hết là thực hiện tốt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị; kịp thời bổ sung các quy chế, quy định, chương trình làm việc, kế hoạch công tác đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số quy định mới của Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 23-24/11, gồm 5 chuyên đề gắn với các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối. Các chuyên đề do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ là trưởng các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối trực tiếp trao đổi, truyền đạt, thông tin. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mời báo cáo viên là đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp quán triệt một số nội dung mới, quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Theo VIỆT ĐỨC (Báo Tin Tức)