Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024

23/02/2024 - 19:34

 - Chiều 23/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Chủ trì hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Khen thưởng đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh An Giang Nguyễn Khánh Hiệp yêu cầu các chi, đảng bộ, bộ phận trực thuộc nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2024.

Trong đó, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thể; thực hiện tốt công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2024 và các đề án, quy hoạch, chương trình, kế hoạch… phát triển ngành giai đoạn 2021 – 2025; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật giữ vững môi trường VH,TT&DL lành mạnh.

Cùng với đó, chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động, biểu diễn nghệ thuật;  triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển du lịch, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh An Giang. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh An Giang và Chiến lược truyền thông thương hiệu du lịch An Giang đến năm 2025, định hướng 2030…

Dịp này, Đảng ủy Sở VH,TT&DL tỉnh An Giang tặng Giấy khen cho các chi, đảng bộ và các đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

TRUNG HIẾU