Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân

27/09/2019 - 06:46

 - Những năm qua, huyện Châu Thành triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trên mọi lĩnh vực. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

A A

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Châu Thành

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường cho biết, xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, Huyện ủy, UBND huyện quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình CCHC một cách đồng bộ, hiệu quả trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch CCHC của tỉnh và Trung ương. Song song với việc xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, UBND huyện thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn. Đồng thời, nhân rộng những sáng kiến, cách làm hay gắn công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy trình, đáp ứng tốt chức năng nhiệm vụ. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết TTHC từng bước được nâng lên.

Thời gian qua, xã Vĩnh Thành là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác CCHC cũng như giải quyết các TTHC cho người dân. Với sự nỗ lực của cán bộ, viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ và những cách làm hay, hiệu quả giúp xã Vĩnh Thành trở thành địa phương dẫn đầu về chỉ số CCHC năm 2018 trên địa bàn huyện. Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Nguyễn Phạm Tuấn cho biết: “Ngoài việc tiếp tục duy trì việc tổ chức đoàn công tác xuống từng ấp và trực xuyên Tết giải quyết TTHC cho người dân, địa phương sẽ rà soát, sắp xếp, cải tiến quy trình hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả sao cho đúng quy định của nhà nước, tạo thuận lợi nhất cho người dân”.

Các cấp, ngành huyện Châu Thành thường xuyên rà soát để đơn giản hóa, loại bỏ các TTHC không còn phù hợp, không cần thiết và cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Việc công khai, niêm yết công khai các TTHC, lệ phí và thời gian giải quyết TTHC từng lĩnh vực tại trụ sở làm việc được quan tâm thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch, giải quyết TTHC. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 được chú trọng thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hướng dẫn kịp thời, giải thích cụ thể, rõ ràng cho người dân khi giải quyết các TTHC. Anh Nguyễn Minh Vương (phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) cho biết: “Tôi đến giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Châu Thành được cán bộ giải quyết nhanh gọn, đợi lấy ngay trong buổi, không mất nhiều thời gian chờ đợi. Tôi thấy hài lòng về cách giải quyết công việc cũng như thái độ phục vụ của cán bộ nơi đây”.

Huyện Châu Thành còn quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn. Việc giải quyết TTHC theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” từng bước đi vào nền nếp, ổn định. 9 tháng đầu năm 2019, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận trên 11.063 hồ sơ. Qua đó, đã giải quyết, trả kết quả sớm và đúng hẹn gần 10.419 hồ sơ, tồn 316 hồ sơ (chưa đến hạn trả), trả trễ hẹn 8 hồ sơ. Riêng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã tiếp nhận 45.543 hồ sơ, trả sớm hẹn 36.613 hồ sơ, trả đúng hẹn 8.769 hồ sơ, tồn 161 hồ sơ (chưa đến hạn trả).

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp, ngành cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trình độ chuyên môn và kỹ năng, tác phong làm việc chuẩn mực, trách nhiệm; siết chặt kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp, đảm bảo yêu cầu phục vụ nhân dân khi đến giải quyết TTHC...

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU