Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

09/07/2021 - 21:06

 - Ngày 9-7, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trình Lam Sinh đã ký ban hành Công văn số 380-CV/BTGTU về một số vấn đề lưu ý trong tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

A A

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày càng diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tinh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị, trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn cần lưu ý một số vấn đề cụ thể sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, nội dung tuyên truyền cần bám sát và chuyển tải đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung Công văn số 1892/CV-BCĐ, ngày 8-7-2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc tiếp nhận người từ TP. Hồ Chí Minh và địa phương có dịch di chuyển về An Giang; Thông báo số 300/TB-VPUBND, ngày 8-7-2021 của UBND tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước tại buổi họp trực tuyến các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, huyện, thị xã, thành phố biên giới; Công văn số 3443/VPUBND-KTN, ngày 9-7-2021 của Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước về việc tạm dừng hoạt động đối với các bến đò dọc, bến khách ngang sông, bến phà trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng để nhân dân thấy được những nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, chung tay của các tầng lớp nhân dân đoàn kết ứng phó với dịch bệnh. Tăng cường cảnh báo tại các chốt chặn chống dịch. Tuyên truyền từng xã, ấp phải nắm chắc danh sách nhân khẩu ở các địa bàn, từng hộ đân, quản lý chặt các trường hợp cách ly tại nhà; tuyên truyền mỗi người dân là một chiến sĩ giám sát các trường hợp cách ly tại nhà.

Kịp thời giới thiệu, biểu dương, khích lệ, động viên những tập thể, cá nhân, những tấm gương đã nỗ lực vì cộng đồng, hết mình trên tuyến dầu phòng, chống dịch. Bên cạnh việc đề cao tinh thần cảnh giác, phối hợp thực hiện tốt, đầy đủ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh mà chính quyền, ngành chức năng đã khuyến cáo. Tăng cường tuyên truyên để người dân bình tĩnh, không hoang mang, tuyệt đối tin tưởng vào công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh, các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Thông tin tuyên truyền các giải pháp cam kết đảm bảo, bình ổn hàng hóa thị trường của tỉnh để người dân yên tâm, không hoang mang, hạn chế việc mua hàng hóa tích trữ gây ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch.

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch. Kip thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống, sinh hoạt của người dân.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh bám sát địa bàn, thông tin kịp thời, chính xác diễn biến tình hình, kết quả và những nỗ lực của các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch bệnh để nhân dân yên tâm.

Tuyên truyền khuyến cáo người dân An Giang đang lao động, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố có dịch không nên di chuyển về tinh An Giang trong thời điểm này. Tăng cường các bài viết tuyên truyền; đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch về Đảng, nhà nước, chế độ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn và tạo sự đồng thuận của xã hội.

Phối hợp lực lượng công an, tòa án tuyên truyền việc bắt giữ, khởi tố, xét xử các vụ vi phạm quy định về phòng, chống dịch để cảnh tỉnh người dân không vi phạm quy định phòng, chống dịch…

THU THẢO