Đẩy mạnh thanh toán điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

29/03/2020 - 21:11

 - Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đạt nhiều thành tích trong cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện, đang tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan”.

A A

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thực hiện tốt cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân ngày một tốt hơn

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng kế hoạch thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đến năm 2020 đạt 40%, năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Để cụ thể hóa, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành Công văn số 1278/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 14-10-2019 về việc chi trả trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện kê khai đầy đủ thông tin tài khoản cá nhân của người lao động khi lập hồ sơ hưởng các chế độ BHXH: ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất…

Thực hiện kê khai điện tử hồ sơ tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT và các chế độ BHXH ngắn hạn trên phần mềm kê khai BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp hoặc sử dụng các phần mềm kê khai của các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN.

Đến nay, hầu hết các tổ chức, DN đã sử dụng giao dịch điện tử đối với các hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT và các chế độ BHXH ngắn hạn. Tỷ lệ chi trả các chế độ BHXH: lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống ngân hàng chiếm 44% tổng số người chi trả; chi trả chế độ BHXH ngắn hạn: ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe chủ yếu chi qua hệ thống ngân hàng.

Thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất đã được liên thông thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Người dân chỉ cần ngồi tại nhà và thao tác trên các thiết bị điện tử kết nối internet là có thể nộp hồ sơ yêu cầu cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất mà không cần phải đến cơ quan BHXH. Đây là bước tiến nổi bật trong cải cách hành chính, giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người tham gia BHYT.

Những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp thu thập thông tin cá nhân của người tham gia BHYT, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT để quản lý tập trung trên cơ sở dữ liệu của ngành, nhằm phục vụ quản lý và cấp mã định danh cho mỗi người tham gia, đảm bảo không xảy ra tình trạng trùng số sổ BHXH hoặc trùng mã thẻ BHYT; thu thập số điện thoại của người tham gia với mục đích bảo mật thông tin quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trong tra cứu trực tuyến của người tham gia.

Thông qua số điện thoại, người tham gia được cung cấp các thông tin về thời gian đáo hạn thẻ BHYT, thời gian tham gia và đóng BHXH tự nguyện, thông tin về chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Tiến tới xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về người tham gia BHYT, BHXH nhằm phục vụ cho việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHYT ở quy mô lớn, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân; là tiền đề cho việc xây dựng, kết nối liên thông và hoàn thiện hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của ngành BHXH. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng được sử dụng trên hệ thống thông tin giám định BHYT để kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHYT của BHXH Việt Nam; là cơ sở để xây dựng và phát hành thẻ an sinh xã hội cho người dân.

Bảo hiểm xã hội tỉnh còn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các phần mềm nghiệp vụ của ngành; thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng phục vụ. Thời gian thực hiện các TTHC đã được cắt giảm, nhận được sự hài lòng của tổ chức, DN và người dân. Cụ thể: từ năm 2009-2019, bộ TTHC của ngành BHXH được cắt giảm 90%, từ 263 thủ tục xuống còn 27 thủ tục; số giờ thực hiện TTHC cho người dân và DN giảm 60%, từ 335 giờ/năm xuống còn 147 giờ/năm.

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch số 400/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 31-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan”.

Đồng thời, đã thực hiện kết nối, liên thông cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên toàn tỉnh qua phần mềm đăng ký khai sinh điện tử của Bộ Tư pháp. Đến nay, 156/156 xã, phường thực hiện, với trên 4.472 thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi được cấp, rút ngắn thời gian cấp thẻ cho trẻ em từ 5 ngày xuống còn 3 ngày. Để giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí cho người tham gia BHYT, BHXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục hoàn thiện các thông tin cần thiết của người tham gia để đảm bảo cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Dữ liệu bảo hiểm là dữ liệu chứa thông tin BHYT, BHXH, BHTN của công dân. Vì vậy, công dân cần theo dõi các thông tin của mình được nhà nước quản lý nhằm đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của mình, làm cơ sở để theo dõi, định hướng về y tế, an sinh xã hội của mình hiện tại và tương lai.

HẠNH CHÂU

 

 

  • TOP Máy duỗi tóc Phongreviews
  • Tư vấn báo giá lăng mộ đá đẹp 2021