Dịch tả heo Châu Phi có ở 8 huyện, thị xã, thành phố

26/06/2019 - 07:45

 - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 59 ổ dịch tả heo Châu Phi tại 31 xã, phường, thị trấn, thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố (chỉ còn huyện Phú Tân, Châu Thành và TP. Châu Đốc chưa xuất hiện dịch).

A A

Toàn tỉnh đã tiến hành tiêu hủy 1.870 con heo, bao gồm 11 con heo chết trên sông không rõ nguyên nhân (9 con ở Thoại Sơn, 2 con ở TP. Long Xuyên). Bên cạnh tăng cường các chốt kiểm dịch động vật tạm thời, các đơn vị chuyên môn của ngành nông nghiệp sẽ thành lập các đoàn công tác, hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch.

Sở NN&PTNT sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết xử lý bệnh dịch tả heo Châu Phi, đồng thời hướng dẫn tái đàn ở những vùng đảm bảo điều kiện an toàn sinh học. Trước mắt, phối hợp Tập đoàn CP (Thái Lan) tái đàn 10.500 con heo ở trang trại Vĩnh Gia và An Khang.

N.C