Diện tích liên kết tiêu thụ lúa ở Chợ Mới chưa nhiều

17/02/2020 - 08:18

 - UBND huyện Chợ Mới cho biết, vụ đông xuân 2019-2020, nông dân trên địa bàn huyện xuống giống 13.091ha lúa. Hiện nay, diện tích lúa chưa đến kỳ thu hoạch, tập trung chủ yếu ở giai đoạn đẻ nhánh - đòng trổ. Dự kiến từ tháng 2 đến tháng 4-2020, tổng sản lượng lúa thu hoạch khoảng 94.868 tấn.

A A

Hiện nay, phần lớn diện tích lúa trên địa bàn huyện Chợ Mới tiêu thụ qua kênh thương lái, diện tích được doanh nghiệp hợp đồng thu mua chưa nhiều. Trên địa bàn huyện có Công ty TNHH lương thực Tấn Vương mỗi năm thu mua khoảng 50.000 tấn lúa, gạo. Công ty xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc khoảng 20-30% sản lượng, còn lại khoảng 70-80% xuất qua các nước thuộc Liên minh Châu Âu, Hồng Kông, Trung Đông… và tiêu thụ nội địa. Do đường xuất khẩu chính ngạch qua Trung Quốc đã bị tạm ngưng bởi ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp đang tập trung vào các thị trường khác.

N.C