Đình chỉ lưu hành và thu hồi lô thuốc Captoril 25mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng

03/06/2020 - 04:48

 - Thực hiện Công văn số 6526 của Cục Quản lý dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Sở Y tế An Giang thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trong tỉnh đối với toàn bộ lô thuốc viên nén Captoril 25mg do Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế sản xuất; số đăng ký VD-20545-14, số lô 0119, số lô 150719, sản xuất ngày 22-2-2019, hạn dùng ngày 22-2-2022. Lý do lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất Captoril disulfit.

A A

Sở Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh đình chỉ lưu hành và khẩn trương thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

Thủ trưởng các đơn vị y tế trong tỉnh, Trưởng phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phổ biến rộng rãi nội dung thông báo này đến nhân viên y tế trong đơn vị, các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân biết để thực hiện.

Thanh tra Sở Y tế, Trưởng phòng Y tế các huyện, thị, thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo này, nếu phát hiện có cơ sở vi phạm, xử lý theo quy định hiện hành.

P.V