Doanh nhân trẻ An Giang họp mặt mừng Xuân 2024

21/02/2024 - 15:44

 - Ngày 20/2, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang tổ chức họp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Qua đó, tạo điều kiện gặp mặt và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nhân trên địa bà tỉnh.

Họp mặt doanh nhân trẻ An Giang

Năm 2024, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang phấn đấu phát triển thêm 20 hội viên mới. Hội sẽ chủ động tổ chức các đoàn doanh nhân tham quan, khảo sát và hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp các nước trong khu vực. Đồng thời, tổ chức kết nối hội viên theo khối ngành, dịch vụ, tăng cường kết nối giao thương định kỳ để giúp doanh nghiệp hội viên có nhiều cơ hội kết nối trong kinh doanh.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với hội doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố trong nước; tổ chức các đoàn doanh nhân trẻ đi thăm, kết hợp tìm kiếm thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh...

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết, năm 2023, có 16 hội viên được kết nạp mới, nâng tổng số hội viên tham gia Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang là 135 hội viên.

Hội luôn tích cực tổ chức các hoạt động kết nối hội viên trong tỉnh, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp; tăng cường giao lưu với doanh nhân trẻ của các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, giúp nhân rộng các mô hình hay, tăng cường kết nối, chia sẻ nhằm xây dựng tính liên kết vùng, cùng phát triển sản xuất - kinh doanh theo hướng bền vững. Hội còn phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức quản trị cho 40 hội viên phù hợp khuynh hướng mới; quản trị Marketing bằng trí tuệ nhân tạo (AI)...

NGÔ CHUẨN