Nhiều địa phương bắn pháo hoa mừng Xuân Canh Tý 2020

Nhiều địa phương bắn pháo hoa mừng Xuân Canh Tý 2020