Không gian vũ trụ có mùi hương như thế nào?

Không gian vũ trụ có mùi hương như thế nào?