Đồng chí Lương Văn Bạ tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Điện nước An Giang nhiệm kỳ 2020-2025

18/06/2020 - 16:40

 - Trong 2 ngày (16 và 17-6), Công ty Cổ phần Điện nước An Giang tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Điện nước An Giang khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lương Văn Bạ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty tái đắc cử Bí thư Đảng ủy.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Cổ phần Điện nước An Giang phấn đấu đạt tăng trưởng cả nhiệm kỳ 15% trở lên; hao hụt điện dưới 6%; hao hụt nước dưới 20%; phát triển khách hàng điện: 50.000 điện kế, nước: 60.000 thuỷ lượng kế. Hàng năm, có ít nhất 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ;  từ 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Cùng với chuyển đổi tư duy: "lấy khách hàng và chất lượng là mục tiêu”, công ty sẽ tập trung đầu tư nguồn lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, công tác cán bộ; tổ chức lao động hợp lý, nhằm xây dựng đơn vị có một tổ chức mạnh, có đội ngũ cán bộ tiên phong, vững vàng, năng động, tạo nên sức mạnh nội lực xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU