Đồng chí Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

06/06/2024 - 19:06

Chiều 6-6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã đồng ý thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội đối với đồng chí Nguyễn Thị Thanh.

Kết quả biểu quyết cụ thể: Có 467 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,89% tổng số đại biểu); trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 95,48% tổng số đại biểu) biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Thị Thanh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội

 Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: VPQH

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh sinh ngày 10-2-1967 tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh là Cử nhân Lý luận chính trị, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Cử nhân Luật.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV. 

Từ tháng 5-2021 đến nay, đồng chí là: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu Việt Nam - Hàn Quốc; Phó chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Ngày 6-6-2024, tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, đồng chí Nguyễn Thị Thanh được Quốc hội tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Theo Quân đội nhân dân