Đồng chí Tô Kim Hồng tái đắc cử Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2022-2027

02/07/2022 - 18:33

 - Ngày 2/7, 137 đại biểu đại diện 3.130 đoàn viên của 62 cơ sở Đoàn trực thuộc đã tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang lần thứ II (nhiệm kỳ 2022-2027).

A A

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang khóa 2 (nhiệm kỳ 2022-2027)

Trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân

Bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2022-2027)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 26 ủy viên. Đồng chí Tô Kim Hồng tái đắc cử chức danh bí thư. Đại hội cũng đã bầu 12 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2022-2027).

Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2027, với các chỉ tiêu: 100% cán bộ Đoàn chủ chốt và 80% thanh niên được học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của nhà nước; ít nhất 70% cơ sở đoàn triển khai và thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, đề ra chỉ tiêu mỗi năm phát triển ít nhất 100 đoàn viên mới; giới thiệu cho Đảng 270 đoàn viên ưu tú, trong đó có ít nhất 190 đoàn viên được phát triển Đảng; mỗi năm, có 80% cơ sở Đoàn đạt loại khá trở lên, không có chi đoàn yếu, kém; 100% đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 3 hoạt động tình nguyện do đoàn tổ chức…

Dịp này, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 4 cá nhân.

ĐỨC TOÀN