Đồng chí Trần Thị Thanh Tuyền tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Tân Tuyến (nhiệm kỳ 2020-2025)

02/06/2020 - 13:14

 - Trong 2 ngày (1 và 2-6), Đảng bộ xã Tân Tuyến (Tri Tôn, An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới với 15 ủy viên; đồng chí Trần Thị Thanh Tuyền (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Tuyến) tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Tân Tuyến (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Tân Tuyến tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững, tạo nền tảng để phát triển thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Phấn đấu năm 2021, xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Tân Tuyến đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 14/19 chỉ tiêu Nghị quyết, nổi bật là lương thực bình quân đầu người đạt 16.497kg (đạt 147,3%), thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình gần 46,12 triệu đồng (đạt 177,36%), tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,2%/năm (chỉ tiêu 2,5%)....

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN