Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang yêu cầu thực hiện nghiêm quy định các mức lãi suất ngân hàng

22/03/2023 - 12:19

 - Sáng 22/3, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng đã ký Công văn 350/ANG-THNSKS yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm quy định về áp dụng các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

A A

 Các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí để có dư địa giảm lãi suất cho vay hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Cụ thể, quy định mức lãi suất tái cấp vốn 6,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 6,0%/năm.

Cùng với đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô) đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế là 5,0%/năm; quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,0%/năm.

Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày Quyết định 313 và 314 có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện phù hợp với pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay.

“Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa giảm lãi suất cho vay hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội”- ông Nguyễn Tuấn Dũng, cho biết.

HẠNH CHÂU

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu