Giữ vững an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

07/10/2019 - 07:47

 - Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng nông thôn, khu vực biên giới, vùng dân tộc, tôn giáo từng thời điểm vẫn còn những diễn biến phức tạp, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM).

A A

Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Công an An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”

Năm 2011, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện tiêu chí “ANTT xã hội được giữ vững” (nay là tiêu chí 19.2 “An toàn về ANTT xã hội và đảm bảo bình yên” - tiêu chí 19. Hàng năm, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, phát động thi đua Công an An Giang chung sức xây dựng NTM. Công an tỉnh đã tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy và bài trừ tệ nạn xã hội... Phối hợp UBMTTQVN và các đoàn thể xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên khắp các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Công tác triển khai thực hiện chỉ tiêu 19.2- tiêu chí 19 trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và sự hỗ trợ của các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, từ đó làm tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo ANTT, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” không ngừng phát triển, nhất là địa bàn cơ sở.

Đại tá Lâm Thành Sol (Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu 19.2, tiêu chí 19 Công an tỉnh) cho biết: “Với những biện pháp quyết liệt, đến nay, toàn tỉnh có 84/119 xã đạt chỉ tiêu về ANTT, tỷ lệ 70,59%. Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã ổn định, hạn chế không xảy ra trọng án và các vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến ANTT. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội hàng năm đều giảm; lực lượng Công an xã được củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng và chất lượng, hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cá nhân nào vi phạm kỷ luật”.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện chỉ tiêu 19.2-tiêu chí 19: một số nơi chưa quan tâm đúng mức; việc tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết các vụ việc liên quan ANTT nông thôn có lúc còn bị động. Việc thực hiện tiêu chí xây dựng NTM còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh điểm nóng, phức tạp như: trong giải quyết các chính sách giảm nghèo, bồi thường giải phóng mặt bằng, chất lượng công trình kém, chạy đua thành tích, chỉ tiêu... Nội dung xác định xã đạt chuẩn an toàn về ANTT và đảm bảo bình yên theo hướng dẫn của Bộ Công an còn nhiều điểm chưa phù hợp, thiếu tính toàn diện và khả thi trong quá trình thực hiện, như quy định “không để xảy ra trọng án, vụ án hình sự...” là không khả thi, bởi theo quy luật xã hội thì tội phạm luôn tăng cùng sự phát triển của xã hội; hơn nữa hiện nay nhiều vụ trọng án xảy ra do nguyên nhân xã hội, dù đã được phòng ngừa.

Để đảm bảo ANTT, nhất là ở các các xã NTM, đại tá Lâm Thành Sol yêu cầu lực lượng công an các cấp chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội phải, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT và kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các địa phương cần thực hiện hiệu quả đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội đến năm 2020; thực hiện tốt tiêu chí 19 trên địa bàn các xã khó khăn, biên giới. Tập trung củng cố, xây dựng lực lượng Công an xã và lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở vững mạnh; đưa Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Cần tăng cường nắm tình hình, xác định đối tượng, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT để tập trung phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; cần đột phá và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ sâu rộng trong nhân dân, góp phần giữ vững ANTT trong xây dựng NTM.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU