Hà Nội điều chỉnh thời gian tuyển sinh đầu cấp từ mầm non đến THCS

10/04/2021 - 13:50

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 (trường tiểu học), lớp 6 (Trung học Cơ sở) năm học 2021-2022.

A A

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 (trường tiểu học), lớp 6 (Trung học Cơ sở) năm học 2021-2022.

Theo TTXVN