Hành trình về địa chỉ đỏ, chủ đề “Hào khí Thanh niên xung phong Việt Nam”

31/07/2020 - 07:07

 - Tỉnh đoàn vừa tổ chức Hành trình về địa chỉ đỏ có chủ đề: “Hào khí Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam”. Đoàn hành trình gồm: 26 cô, chú là những cựu TNXP và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh An Giang đã về các địa chỉ đỏ tại huyện Tri Tôn.

A A

Đoàn hành trình gồm các cô, chú cựu TNXP và ĐVTN tỉnh An Giang về các địa chỉ đỏ tại huyện Tri Tôn

Chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu nghe kể lại quá trình chiến đấu của quân và dân An Giang trong các cuộc kháng chiến tại Khu căn cứ di tích lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc

Hang Quân y

Giao lưu, sinh hoạt truyền thống

Mặc niệm tưởng nhớ các đồng chí đã anh dũng chiến đấu hy sinh tại Khu di tích lịch sử đồi Tức Dụp

Các cựu TNXP và ĐVTN tham quan phòng truyền thống Khu di tích lịch sử đồi Tức Dụp

Đoàn đã đến dâng hương Khu di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc, Khu căn cứ di tích lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc, tham quan Khu di tích lịch sử đồi Tức Dụp và viếng mộ Neáng Nghés; giao lưu, sinh hoạt truyền thống ôn lại kỷ niệm những năm tháng tham gia hoạt động của các cô, chú TNXP với ĐVTN...

Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam.

THANH HÙNG