HĐND TP. Long Xuyên tổ chức kỳ họp lần thứ 14 (bất thường)

05/06/2020 - 19:57

 - Sáng 5-6, HĐND TP. Long Xuyên (An Giang) khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp lần thứ 14 (bất thường), nhằm xem xét các tờ trình của UBND thành phố liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

A A

Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, Phòng Quản lý đô thị thành phố đã thông qua Tờ trình về Đề án đề nghị công nhận TP. Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang.

Qua kết quả khảo sát thực tế và đối chiếu các tiêu chí của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tổng quan TP. Long Xuyên đã cơ bản hội đủ 5 tiêu chí của đô thị loại I, với phạm vi đô thị hiện nay, tổng số điểm đạt được là 89,61/100 điểm.

Theo đó, kỳ họp cũng đã xem xét thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Đề án xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông TP. Long Xuyên (giai đoạn 2016-2020), với tổng số công trình sau khi sửa đổi, bổ sung là 68 công trình, có tổng kinh phí thực hiện trên 29 tỷ đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ hơn 14 tỷ đồng, nhân dân và các tổ chức khác đóng góp hơn 14 tỷ đồng.

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG