Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh làm việc với các doanh nghiệp tại huyện Phú Tân

19/11/2019 - 07:35

 - Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh vừa đến làm việc với Chi hội DN cùng một số công ty, DN trên địa bàn huyện Phú Tân.

A A

Trên cơ sở nắm bắt thông tin đặc thù về môi trường đầu tư kinh doanh, những thuận lợi và khó khăn của Chi hội DN Phú Tân, Hiệp hội DN tỉnh sẽ làm việc các cơ quan liên quan để có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện hoạt động thuận lợi trong sản xuất - kinh doanh, hợp tác tốt với ngành chức năng trong nhiệm vụ chấp hành các quy định pháp luật. Đại diện các DN, công ty tại huyện Phú Tân mong muốn thời gian tới được tiếp cận các nguồn hỗ trợ, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

MỸ HẠNH