Hiệu quả hoạt động tổ tự quản ở Chợ Mới

20/11/2020 - 04:16

 - Sau 10 năm thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới (An Giang) về “Củng cố tổ chức, nâng chất hoạt động tổ tự quản toàn diện”, hoạt động tổ tự quản đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tổ chức hướng dẫn và vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt các phong trào cách mạng của địa phương.

A A

Phát huy tinh thần, trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo đảm ở khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), nhiều mô hình tổ tự quản được hình thành và triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn huyện đã xây dựng 2.595/3.025 tổ (chiếm tỷ lệ 85,79%) mô hình: “Tổ tự quản không có điểm nóng TNXH”; “Tổ tự quản không có tội phạm, TNXH”; “Tổ quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và không tham gia TNXH”; “Tổ tự quản không còn hộ nghèo”, xây dựng “Tổ tự quản không có con em bỏ học giữa chừng”, “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”...

Các mô hình này đã tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH ở nông thôn, làm giảm đáng kể các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, giúp đỡ, tạo điều kiện để người nghèo làm ăn thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường hơn nữa vai trò tích cực, chủ động của người dân trong việc tham gia quản lý xã hội, bộ phận giúp việc Huyện ủy Chợ Mới về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã xây dựng và triển khai thực hiện 10 tiêu chí ở tổ tự quản gồm: “Ăn, mặc, ở, lao động, học hành, đi lại, sức khỏe, giải trí, giao tiếp, nghỉ ngơi”. Đến nay, đã xây dựng được 2.617/3.025 tổ, đạt tỷ lệ 86,51%.

Thông qua mô hình này đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, thân thiện trong giao tiếp ứng xử, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn trao giấy khen tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình tổ tự quản

Ngoài ra, tổ tự quản còn xây dựng nhiều mô hình tham gia thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” như: xây dựng tổ tự quản không có con em bỏ học giữa chừng nhằm giảm đến mức thấp nhất trẻ em bỏ học giữa chừng; tham gia thực hiện tốt công tác hòa giải những mâu thuẫn, xích mích nhỏ của người dân để xây dựng tình đoàn kết ở địa bàn dân cư; tham gia cảm hóa những người lầm lỗi, vận động mọi người tích cực tham gia phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Hiện, toàn huyện Chợ Mới đã thành lập được 3.025 tổ tự quản, tăng 25 tổ so thời điểm năm 2009, trong đó có 3.025 tổ trưởng, 2.522 tổ phó (nhiều nhất là xã Kiến An có 256 tổ). Với kết quả hoạt động tích cực trong thời gian qua, tổ tự quản đã đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nâng cao tinh thần đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tạo môi trường sống lành mạnh ở địa bàn dân cư.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang cho biết: “Sau 10 năm thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy, phong trào quần chúng tự quản toàn diện của huyện đã đạt được những kết quả khích lệ, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình an sinh xã hội, vận động nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, TNXH, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xây dựng môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; thôn xóm bình yên, tình làng, nghĩa xóm ngày càng bền chặt. Những thành tích ấy có sự đóng góp to lớn, tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của đội ngũ cán bộ ở xã, ấp và tổ tự quản (cơ sở)”.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động tổ tự quản thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang đề nghị, tuyên truyền nhân rộng các mô hình tổ tự quản hoạt động hiệu quả, nghiên cứu sáng tạo, xây dựng nhiều mô hình mới phù hợp với tình hình, điều kiện của mỗi địa bàn dân cư; đào tạo nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho tổ tự quản. Đặc biệt, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của tổ tự quản, từng bước đưa hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

HẠNH CHÂU