Hòa Bình Thạnh đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới

16/04/2021 - 17:31

 - Ngày 16-4, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành (An Giang) phối hợp UBND huyện tổ chức lễ công nhận xã Hòa Bình Thạnh đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới” năm 2020.

A A

Lãnh đạo huyện Châu Thành tặng hoa chúc mừng và trao danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới” cho xã Hòa Bình Thạnh

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng xã Hòa Bình Thạnh đạt chuẩn “xã văn hóa nông thôn mới”

 

Đến nay, xã Hòa Bình Thạnh đã hoàn thành 5 tiêu chuẩn, 21 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Toàn xã có 6/6 ấp đạt chuẩn văn hóa, có 3.157 hộ gia đình văn hóa; 82,7% hộ có hàng rào; 85,5% hộ có cột cờ; 97,3% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; 92,6% hộ có nước sạch sử dụng; 100% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống, văn minh trong việc tang, lễ hội theo quy định…

Trong 2 năm (2019 – 2020), xã đã huy động trên 6 tỷ đồng thực hiện các công trình phúc lợi, an sinh – xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, như: cất nhà Đại đoàn kết, xây cầu, làm đường, khám chữa bệnh cho người nghèo, hỗ trợ khó khăn đột xuất …, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Dịp này, UBND huyện Châu Thành tặng nhiều giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng xã Hòa Bình Thạnh đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”…

L.H