Học tập và làm theo Bác ở Tiểu đoàn 511

19/05/2020 - 06:44

 - Tiểu đoàn Bộ binh 511 (Trung đoàn Bộ binh 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đóng quân phân tán trên 4 huyện, thị xã, thành phố biên giới tỉnh An Giang, có nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng chính quy. Đây cũng là đơn vị điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”.

A A

Kiểm tra khẩu đội 12,7mm trực phòng không

Những năm qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ đã thấm sâu vào nhận thức, hành động, trở thành động lực to lớn thúc đẩy từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) vượt qua khó khăn để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu lên một bước mới. Tiểu đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, rèn luyện bộ đội, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu; xây dựng doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp.

Việc đổi mới chương trình, nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện được thực hiện tích cực, bằng nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với tổ chức biên chế, yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác bảo đảm huấn luyện được tập trung đầu tư theo hướng đồng bộ, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm. Các đơn vị đã tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch đề ra. Kết quả, 100% đơn vị huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có 75-80% khá, giỏi.

Bằng sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết quyết tâm của tập thể, đơn vị đã khắc phục khó khăn về điều kiện vật chất, thao trường, bãi tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện được giao; tích cực thực hiện sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện tại đơn vị.

Đại úy Trần Hồng Giang (Đại đội trưởng Đại đội 7) là một trong những gương sáng điển hình của tiểu đoàn, với 2 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, tạo ra nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị, như thiết kế chân bia ẩn hiện để bắn các bài bắn kỹ thuật. Nhận thấy một số khó khăn, vướng mắc trong công tác huấn luyện, đại úy Giang đã tận dụng thời gian rỗi, ngày nghỉ để nghiên cứu, hoàn thành các sáng kiến, mô hình, được đánh giá cao về hiệu quả áp dụng.

“Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là một cán bộ, đảng viên, người chỉ huy của đơn vị, tôi xác định bản thân mình phải nêu gương, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao thì mới lan tỏa phong trào thi đua trong CBCS. Trong đó có việc không ngừng nghiên cứu, học hỏi để tìm ra cái hay, cái mới phục vụ tốt công tác quản lý và huấn luyện” - anh Giang chia sẻ.

Đơn vị thường xuyên thực hiện tốt các mặt công tác dân vận, tăng cường đoàn kết gắn bó với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương bảo đảm an toàn khu vực đóng quân, tham gia lao động giúp dân xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, cất sửa nhà…

Đại úy Lê Phương Nam (Tiểu đoàn trưởng) cho biết: “Tôi cùng Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn luôn theo dõi, gặp gỡ, nắm chắc tâm tư nguyện vọng, tư tưởng của CBCS để giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, từ đó giúp CBCS an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn vị đóng quân trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo phải thường xuyên bám địa bàn, dựa vào dân, hiểu rõ phong tục, tập quán, tình cảm của dân để cùng địa phương chung tay thực hiện chính sách dân tộc. Khi đã tạo được lòng tin trong nhân dân, đơn vị sẽ được nhân dân giúp đỡ mọi mặt trong học tập, huấn luyện, công tác”.

Điểm nổi bật ở tiểu đoàn còn nằm ở việc thực hiện công tác chính sách và hậu phương quân đội, như: thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ đơn vị, gia đình chính sách, hạ sĩ quan, binh sĩ, gây quỹ “Tình đồng đội”...

Thiếu tá Nguyễn Văn Ca Răn (Chính trị viên Tiểu đoàn) thông tin thêm: “Đơn vị tham gia tốt các mô hình hiệu quả của Trung đoàn, như tổ chức đêm “Nghĩa tình đồng đội” cho chiến sĩ mới, góp phần cải thiện cuộc sống gia đình và giúp chiến sĩ an tâm công tác. Đối với mô hình “Hũ gạo tình thương” (được phát động từ năm 2016), tận dụng từ bữa ăn hàng ngày, tùy vào thực tế, đơn vị sẽ trích một phần gạo để quyên góp. Số gạo đóng góp được sẽ do từng đơn vị quản lý, phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để thăm, tặng gạo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân các dịp lễ; hoặc chọn gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ thường xuyên. Mỗi tháng, trung bình tặng 4 suất gạo (mỗi suất 10-15kg và 200.000 đồng) cho 60 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân”.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang (Chủ nhiệm chính trị, Trung đoàn 892) khẳng định: “Qua 4 năm thực hiện các chỉ thị, cuộc vận động, nhìn chung các cán bộ, đảng viên, quần chúng trong tiểu đoàn đều nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Hầu hết cán bộ, đảng viên luôn tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả, đơn vị đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, trong đó 2 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng. Qua quá trình thực hiện đã có những mô hình hay và cách làm hiệu quả, như: mô hình “Ấm tình quân dân”, “Hũ gạo tình thương”, “Ngôi nhà 100 đồng”. Đặc biệt, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân, qua đó tạo được sự lan tỏa trong tiểu đoàn”.

GIA KHÁNH