Hội Dược học tỉnh: Họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập

23/07/2019 - 07:29

 - Hội Dược học tỉnh vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập hội. Dịp này, Hội Dược học tỉnh nhận bằng khen của Hội Dược học Việt Nam và UBND tỉnh vì đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của hội trong 20 năm qua.

A A

Hội Dược học tỉnh nhận bằng khen của Hội Dược học Việt Nam

Đến nay, Hội Dược học tỉnh có trên 380 hội viên, trong đó 5 thạc sĩ, 5 dược sĩ chuyên khoa (DSCK) II, 51 DSCKI, 182 DS đại học. 20 năm qua, Hội Dược học An Giang đã từng bước trưởng thành, có nhiều  hoạt động hiệu quả trong nghiệp vụ chuyên môn; trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức, cập nhật kiến thức; trong công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội; nghiên cứu, tham gia sinh hoạt khoa học- kỹ thuật, học tập nâng cao trình độ của hội viên; thực hiện khá tốt điều lệ, chương trình công tác của nhiệm kỳ, hàng năm của hội, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tin, ảnh: THANH HÙNG