Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Ra mắt Tổ phụ nữ tôn giáo “Phật giáo Hòa Hảo”

24/10/2019 - 07:44

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh vừa ra mắt Tổ phụ nữ tôn giáo “Phật giáo Hòa Hảo” thuộc Hội LHPN phường Long Phú (TX. Tân Châu).

A A

Tổ phụ nữ tôn giáo “Phật giáo Hòa Hảo” có 31 thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, tự quản, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất- kinh doanh, kỹ năng sống của gia đình. Từ đó, tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của phụ nữ Việt Nam, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương khởi sắc. Dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng mỗi thành viên trong tổ 1 giỏ nhựa đi chợ để hạn chế sử dụng túi ny-lon trong sinh hoạt.

KIM TUYẾN - P.T