Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025

29/06/2022 - 11:21

 - Ngày 29/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị lần thứ 9, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.

A A

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tịnh Biên trong 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm; công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm; báo cáo lộ trình nâng Tịnh Biên thành thị xã…

Đồng thời, cũng thảo luận về các vấn đề quan trọng, như: Công tác phòng, chống dịch COVID-19 và dịch sốt xuất huyết; việc xây dựng, chỉnh trang, đảm bảo trật tự đô thị; kết quả phát triển hạ tầng 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2022; tăng cường phát triển hoạt động công nghiệp, kêu gọi đầu tư và tập trung giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; tập trung mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu đưa Tịnh Biên lên thị xã…

THANH TIẾN